Wasa Brand AB byter ut alla Toda AB´s kunders
brandsläckare som används vid brand eller efter tryckfall
mot uppvisande av garantibevis och som är mindre än 10 år gamla.

Kontakta oss via kontaktformuläret. länk nedan ( maila, telefon eller formulär)
Wasa´s kontaktcenter

I samband med att våra kunders produkter närmar sig 10-års gränsen så kontaktas
även både Toda´s och Wasa Brand´s kunder med information hur utbyten/ förlängning
av garantin fungerar.

Varför säljteknik?

1.Motivation

2.Acc = Ackvisation

3.Behovsanalys

4.Argumentation

5.Fortsättning

6.Demonstration

7.Invändningar

8.Köpsignaler

8 Avslut

9Efterdemonstration

n